One Month 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿:

 

Chat why

🎯नेतृत्व र प्रशिक्षण क्षमता दुवै छ भने यहाँको सफलता पनि निश्चित छ।

🎯प्रशिक्षक ( Trainer ) बनेर आफ्नो करियर र जीवनलाई रुपान्तरण गर्दै समाज रुपान्तरणको अभियानमा लाग्ने यहाँको योजनालाई साकार पार्ने एक अवसर !

🎯प्रशिक्षण पेशा केवल उत्प्रेरणा र हौसला दिने पेशाका रुपमा मात्र सिमित छैन, जुनसुकै पेशा तथा व्यवसायलाई उच्च स्तरमा अगाडी बढाउँनका लागि पनि प्रशिक्षण सीप त्यतिकै आवश्यक छ ।

🎯प्रशिक्षक बन्न तपाइँले गरिरहेको पेशा तथा व्यवसाय नै छाड्नु पर्दछ भन्ने छैन, आफ्नै पेशा तथा व्यवसायमा रहेर पनि प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

🎯प्रशिक्षणलाई व्यवसायिक रुपमा लाने सोचमा हुनुहुन्न भने पनि आफ्नै टिमलाई हौसला, प्रेरणा तथा आफ्ना कार्ययोजना, भिजन बुझाउदै निरन्तर प्रशिक्षण दिनका लागि पनि प्रशिक्षण कला आवश्यक पर्दछ ।

यो कार्यक्रममा भाग लिए पश्चात छुटै Public Speaking ट्रेनिङ लिन नपर्ने।

✅कुनै पनि विषयलाई ट्रेनीङको मोडेल मा डिजाइन गर्ने विधिहरु सिक्न।

✅आत्मविश्वाशका साथ जति पनि ठुलो समूहमा प्रशिक्षण दिनका साथै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा निकै प्रभावकारी तवरले भाषण गर्न सकिने बन्नका लागि।

✅ कर्मचारीहरुको क्षमता ✍अभिवृद्धि र सस्थाको कार्यक्षमतामा उल्लेख्य प्रगति गर्नका लागि आफ्नो सस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रभावकारी तवरले प्रशिक्षण दिन

✅प्रोफेशनल ट्रेनरका रुपमा आफ्नो नयाँ करियर शुरुवात गर्न ।

✅प्रभावकारी कथा वाचन शैली अनि कथालाई नै आफ्नो विषयवस्तुमा कनेक्शन गर्ने शैली सिक्नका लागि (𝗧𝗵𝗲 𝗔𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴)

✅निकै उत्कृष्ट प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम डिजाइनका लागि १० वटा स्टेपहरु ( जसको सहयोगले एकैछिनमा पनि आफुसंग भएको कन्टेन्ट लाइ ट्रेनीङ को ढाँचामा बदल्न सकिने ।

✅आफ्नो कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि का साथै आफ्नो करियरलाई Next level मा पुर्याउनका लागि ।

✅आफुलाई बदल्दै समाज रुपान्तरण अभियानमा लाग्नेहरुको संगतमा रहनका लागि ।

 

 

One Month 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿:

Chat why

🎯नेतृत्व र प्रशिक्षण क्षमता दुवै छ भने यहाँको सफलता पनि निश्चित छ।

🎯प्रशिक्षक ( Trainer ) बनेर आफ्नो करियर र जीवनलाई रुपान्तरण गर्दै समाज रुपान्तरणको अभियानमा लाग्ने यहाँको योजनालाई साकार पार्ने एक अवसर !

🎯प्रशिक्षण पेशा केवल उत्प्रेरणा र हौसला दिने पेशाका रुपमा मात्र सिमित छैन, जुनसुकै पेशा तथा व्यवसायलाई उच्च स्तरमा अगाडी बढाउँनका लागि पनि प्रशिक्षण सीप त्यतिकै आवश्यक छ ।

🎯प्रशिक्षक बन्न तपाइँले गरिरहेको पेशा तथा व्यवसाय नै छाड्नु पर्दछ भन्ने छैन, आफ्नै पेशा तथा व्यवसायमा रहेर पनि प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

🎯प्रशिक्षणलाई व्यवसायिक रुपमा लाने सोचमा हुनुहुन्न भने पनि आफ्नै टिमलाई हौसला, प्रेरणा तथा आफ्ना कार्ययोजना, भिजन बुझाउदै निरन्तर प्रशिक्षण दिनका लागि पनि प्रशिक्षण कला आवश्यक पर्दछ ।

यो कार्यक्रममा भाग लिए पश्चात छुटै Public Speaking ट्रेनिङ लिन नपर्ने।

✅कुनै पनि विषयलाई ट्रेनीङको मोडेल मा डिजाइन गर्ने विधिहरु सिक्न।

✅आत्मविश्वाशका साथ जति पनि ठुलो समूहमा प्रशिक्षण दिनका साथै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा निकै प्रभावकारी तवरले भाषण गर्न सकिने बन्नका लागि।

✅ कर्मचारीहरुको क्षमता ✍अभिवृद्धि र सस्थाको कार्यक्षमतामा उल्लेख्य प्रगति गर्नका लागि आफ्नो सस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रभावकारी तवरले प्रशिक्षण दिन

✅प्रोफेशनल ट्रेनरका रुपमा आफ्नो नयाँ करियर शुरुवात गर्न ।

✅प्रभावकारी कथा वाचन शैली अनि कथालाई नै आफ्नो विषयवस्तुमा कनेक्शन गर्ने शैली सिक्नका लागि (𝗧𝗵𝗲 𝗔𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝗦𝘁𝗼𝗿𝘆𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴)

✅निकै उत्कृष्ट प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम डिजाइनका लागि १० वटा स्टेपहरु ( जसको सहयोगले एकैछिनमा पनि आफुसंग भएको कन्टेन्ट लाइ ट्रेनीङ को ढाँचामा बदल्न सकिने ।

✅आफ्नो कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि का साथै आफ्नो करियरलाई Next level मा पुर्याउनका लागि ।

✅आफुलाई बदल्दै समाज रुपान्तरण अभियानमा लाग्नेहरुको संगतमा रहनका लागि ।

Be The First Person To Review ! ! !